Svářečky TIG DC

Svářečský slovníček - užitečné informace o funkcích svářeček TIG AC/DC

HF - bezkontaktní systém iniciace oblouku, používaný ve svařovacích strojích TIG a plazmových řezacích strojích. Zapálení oblouku nevyžaduje fyzický kontakt mezi elektrodou a svařovaným materiálem.


PULSE - funkce umožňující svařování s proměnným proudem. Svařovací proud se mění od horní hodnoty k dolní s určitou nastavitelnou frekvencí.


2T/4T - funkce, které mění "chování" stroje po stisknutí tlačítka na svařovacím hořáku.

  • 2T - stisknutím ovládacího tlačítka se práce spustí a uvolněním tlačítka se práce ukončí
  • 4T - stisknutím a následným uvolněním tlačítka se práce spustí, opětovným stisknutím a uvolněním se práce ukončí

AC - Svařování střídavým proudem se používá ke spojování dílů z hliníku a jeho slitin nebo hořčíku. Kladná půlvlna umožňuje prorazit vrchní vrstvu oxidů, ale zatěžuje elektrodu teplem. Naproti tomu záporná půlvlna, doprovázená poklesem teploty elektrody a tepelným tokem na obrobek, podporuje hlubší průnik oblouku. Nastavením vyvážení vln (AC balance) je možné jemně vyladit poměr mezi šířícím se působením a penetračním účinkem elektrického oblouku.


DC - polarita proudu je konstantní. Svařování stejnosměrným proudem tak umožňuje snadnější polohování oblouku a zajišťuje čisté a hladké svařování bez rozstřiku. Použití v černé a nerezové oceli.


BI-LEVEL - svařování s možností přepínání mezi dvěma různými svařovacími proudy (bez nutnosti přerušení svařování).