Zváračky TIG AC/DC

Slovník zváracích pojmov - užitočné informácie o funkciách zvárači

HF - bezkontaktný systém iniciácie oblúka používaný v zváračkách TIG a plazmových rezacích strojoch. Zapálenie oblúka nevyžaduje fyzický kontakt medzi elektródou a zváraným materiálom.


PULSE - funkcia, ktorá umožňuje zváranie s premenlivým prúdom. Zvárací prúd sa mení od hornej hodnoty po dolnú hodnotu s určitou nastaviteľnou frekvenciou.


2T/4T - funkcie, ktoré menia "správanie" stroja po stlačení tlačidla na zváracom horáku.

  • 2T - stlačením ovládacieho tlačidla sa spustí práca a uvoľnením tlačidla sa práca zastaví.
  • 4T - stlačenie a následné uvoľnenie tlačidla spustí prácu, opätovné stlačenie a uvoľnenie zastaví prácu.

AC - zváranie striedavým prúdom sa používa na spájanie dielov vyrobených z hliníka a jeho zliatin alebo horčíka. Kladná polvlna umožňuje preraziť vrchnú vrstvu oxidov, ale zaťažuje elektródu teplom. Naopak, záporná polvlna sprevádzaná poklesom teploty elektródy a tepelného toku k obrobku podporuje hlbšie prenikanie oblúka. Nastavením vlnového vyváženia (AC balance) možno jemne vyladiť pomer medzi šíriacim sa pôsobením a penetračným účinkom oblúka.


DC - polarita prúdu je konštantná. Zváranie jednosmerným prúdom tak umožňuje jednoduchšie polohovanie oblúka a zabezpečuje čisté a hladké zváranie bez rozstrekov. Použitie v čiernej a nehrdzavejúcej oceli.


BI-LEVEL - zváranie s možnosťou prepínania medzi dvoma rôznymi zváracími prúdmi (bez potreby prerušenia zvárania).