Invertorové svářečky

Svářečský slovníček - užitečné informace o funkcích svářeček MMA

ANTI-STICK - jedná se o funkci zamezující zkratu. V případě "přilepení" elektrody ke svařovanému materiálu, dojde ke snížení svařovacího proudu, což usnadní odlepení elektrody.


ARC-FORCE - tato funkce usnadňuje vedení a udržení elektrického oblouku. Zkrácení délky oblouku je doprovázeno zvýšením svařovacího proudu, čímž se oblouk stabilizuje. Snížení hodnoty funkce vede k měkkému oblouku a menší hloubce tavení, zatímco zvýšení hodnoty funkce vede k hlubšímu tavení a možnosti svařování krátkým obloukem.


HOT START - tato funkce usnadňuje zapálení elektrického oblouku. V okamžiku kontaktu mezi elektrodou a svařovaným materiálem dochází k chvilkovému zvýšení svařovacího proudu nad nastavenou hodnotu, což usnadňuje iniciaci elektrického oblouku.


VRD - tato funkce snižuje výstupní napětí na bezpečnou úroveň, když zařízení není v provozu, ale je připojeno k elektrické síti - jedná se o funkci, která poskytuje svářeči dodatečnou ochranu před úrazem elektrickým proudem.